Skip to content

Agenda jaarvergadering 2024

Op maandag 12 februari houdt de COV Bunschoten Spakenburg haar jaarvergadering in partycentrum Twizst – de Kronkels 12 A -aanvang 19:30 uur.
Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgd Elmar Hofstee een speciale show.

Deze unieke avond belooft een betoverende combinatie van Magic en comedy te worden.
Bunschoten omgetoverd tot een podium van magie, lachen en verrassingen tijdens de voorstelling “Waarom niet?!”
Met zijn enorme enthousiasme en inlevingsvermogen brengt Elmar Hofstee, een avond vol verrassingen en verwondering.
De in Bunschoten geboren en getogen Comedy Goochelaar maakt zich klaar voor een mix van sketches, Goochelacts en interactie.
Zijn roots verloochent hij niet en tijdens de voorstelling zal hij met liefde zijn jeugd in Bunschoten beschrijven. Uiteraard met veel humor zal hij het publiek een uniek kijkje geven hoe hij als goochelaar gevormd is ons mooie dorp.

Dus kom op 12 februari naar de jaarvergadering van de COV en geniet van een gezellige avond!!
(alleen toegang voor leden COV Bunschoten Spakenburg op vertoon geldige ledenpas)

Jaarvergadering 2024 COV Bunschoten Spakenburg
Datum: Maandag 12 februari in Twizst – de Kronkels 12 A
Aanvang 19:30 uur

Agenda jaarvergadering:
1. Opening voorzitter
2. Verslag secretaris met terugblik op activiteiten 2023 en vaststellen
notulen vorige vergadering *1
3. Verslag penningmeester *2
4. Verslag kascontrole commissie
5. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Hr. Roelof Willemze
Aftredend en herkiesbaar: Hr. Lammert van de Groep
Benoeming nieuw bestuurslid: Mevr. Esmeralda Voll
7. Rondvraag
8. Sluiting
*1 Ter inzage op website COV
*2 Het financieel verslag wordt bij de ingang verstrekt

Back To Top