Skip to content

Leve de Koning

Vlaggen, wimpels, lampionnen
sjerpen, strikken en ballonnen
zie je overal op straat
als je mee naar buiten gaat
t is een bonte mengeling
Leve de Ko-o-ning

Rood, wit, blauw en fel oranje
mutsen, jurken van veel franje
muzikanten bij ’t stadhuis
Kom nu mee en blijf niet thuis
’t is een bonte mengeling
Leve de Ko-o-ning

Straks komt er een  parade
kinderen brengen een aubade
Iedereen is reuze blij
Kom nu mee, je hoort erbij
’t is een bonte mengeling
Leve de Ko-o-ning

Spakenburgs volkslied

Aan het mooie IJsselmeer
Veilig bij de dijk
Ligt het plaatsje Spakenburg
In haar eenvoud rijk
Waar men niet het stadsgewoel
Door de straten hoort
Daar is mijn vaderland
Spakenburg mijn oord

Waar nog steeds de vissersvloot
het dan ook klein
Varen gaat ter palingvangst
Zeebanket zo fijn
Waar ’t geruis van het IJsselmeer
Zwak nog wordt gehoord
Daar is mijn vaderland
Spakenburg mijn oord

Waar de frisse klederdracht
Steeds nog blijft bestaan
Ook al hebben velen reeds
Jurk en mantel aan
Waar het wijde polderland
Iedereen bekoort
Daar is mijn vaderland
Spakenburg mijn oord

Koningsdag

Hou eens op met al dat werken
en laat iedereen het merken
het is feest vandaag in het hele land
en we lopen dan te zingen
kijk de kinderen eens springen
en we zwaaien met de vlaggen in de hand

(Refrein)

Refrein:
Eenmaal in het jaar
zingen wij met elkaar
van je hiep, hiep, hoera, hoera, hoera
Leve onze koning en zijn Maxima
Let niet op het weer
t gaat toch om de sfeer
Wel gefeliciteerd meneer
Een, twee, ga je mee,tjonge wat een dag
drie, vier, maak plezier, het is Koningsdag

Nee, je gaat je niet vervelen,
Iedereen die kan gaan spelen
je kunt lopen ,of je pakt gewoon de fiets
naar kleuters gaan we kijken
die daar op de wagens prijken
op de rommelmarkt, daar koop je iets voor niets

(Refrein)

Geluk is in het land

Gelukkig is het land
dat God de Heer beschermt
als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt
en dat men meent, Hij zal
t schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hijzelf komt ten val.

Gedankt moet zijn de Heer
de God, die eeuwig leeft
dat Hij ons ’t Zijner eer
deez’ overwinning geeft
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewrocht.
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uw macht.

Leven in een land van vrede

(melodie: vreugde, vreugde louter vreugde)

Leven in een land van vrede
Hand in hand te mogen gaan,
Om eendrachtig saam te leven
Met Oranje hoog in ’t vaan.
Koning Willem-Alexander,
Maxima, de koningin.
God, schenkt U hun moed en krachten
voor ons volk en hun gezin

Wat is beter toe te wensen
Deze mooie Koningsdag
Dat de allerhoogste koning
U de wijsheid geven mag
Koning Willem-Alexander
Maxima, de koningin
God, schenkt U hun moed en krachten
Voor ons volk en hun gezin.

En ook onze drie prinsessen,
bidden wij een zegen toe.
Dat de God der  voorgeslachten,
zijn gena herleven doe!
Koning Willem-Alexander,
Maxima, de koningin.
God , schenkt u hun moed en krachten,
voor ons volk en hun gezin

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed
Den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd
Den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Hee
Op U zo wil ik bouwen Heer
verlaat mij nimmermeer
Dat ik toch vroom mag blijven
Uw dienaar ’t allen stond
De tirannie verdrijven
die mijn hart doorwondt.

Canadees volkslied

O Canada! Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise,
The True North strong and free!
From far and wide,

O Canada,We stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

Back To Top