Skip to content

Jaarvergadering 2021 verantwoording

Op grond van de statuten van onze vereniging zijn we verplicht om elk jaar een Algemene LedenVergadering (ALV) te houden en de jaarcijfers te publiceren. De ALV van COV Bunschoten wordt altijd in februari gehouden. Door de Coronamaatregelen was dat in februari 2021 niet mogelijk. Gelet op de samenstelling van ons ledenbestand geniet het de voorkeur om fysiek bijeen te komen, vandaar dat er geen ALV is georganiseerd in digitale vorm.

Pas in de zomer van 2021 zijn de restricties komen te vervallen om een ALV in fysieke vorm te organiseren maar met de oplopende coronabesmetting in het najaar van 2021 werd dat niet verstandig geacht. Het bestuur van COV Bunschoten heeft dan ook besloten om, in dit uitzonderlijke geval, de ALV in 2021 waarin verslag wordt gedaan over het jaar 2020, niet door te laten plaatsvinden. Tijdens de ALV die gehouden wordt in het eerste kwartaal van 2022 wordt verslag gedaan en verantwoording afgelegd over het jaar 2020 en 2021.

Back To Top