Skip to content

Terugblik jaarvergadering 2020

De opkomst van de ledenvergadering dit jaar was hoog. Wat ontzettend fijn om te zien dat er zoveel meegaande leden zijn binnen onze vereniging, daarvoor dank!

Kort Verslag Algemene LedenVergadering COV Bunschoten

Op 10 februari 2020 werd de algemene ledenvergadering van COV Bunschoten gehouden in Twizt op de sportpark de Vinken. Na het openingsgebed van voorzitter Lammert van de Groep en een minuut stilte gaf secretaris Peter Frans Poort een terugblik op de activiteiten van 2019. Nadat de voorzitter de festiviteiten over 2020 presenteerde gaf de penningmeester een inkijkje in de financiële huishouding over 2019. De leden J. Poort en H. van den Hoogen gaven aan dat er geen onregelmatigheden waren geconstateerd in het afgelopen boekjaar en stelde voor het bestuur decharge te verlenen. Dat voorstel werd overgenomen door de vergadering evenals de herbenoeming van beide leden voor de kascontrolecommissie voor dit boekjaar. Voordat de bestuursverkiezing plaatsvond werd aftredend bestuurslid Tijmen de Jong toegesproken door een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur. Daarna werd hij tot ere-lid benoemd van COV Bunschoten. Roelof Willemze werd aan de hand van een applaus benoemd tot bestuurslid van COV Bunschoten. Er werden geen vragen gesteld in de rondvraag zodat de vergadering na het zingen van 2 coupletten van het Wilhelmus werd afgesloten.

Back To Top