Skip to content

Terugblik jaarvergadering 2020

De opkomst van de ledenvergadering dit jaar was hoog. Wat ontzettend fijn om te zien dat er zoveel meegaande leden zijn binnen onze vereniging, daarvoor dank! Kort Verslag Algemene LedenVergadering COV Bunschoten Op 10 februari 2020 werd de algemene ledenvergadering van COV Bunschoten gehouden in Twizt op de sportpark de Vinken. Na het openingsgebed van voorzitter Lammert van de Groep en een minuut stilte gaf secretaris Peter Frans Poort een terugblik op de activiteiten van 2019. Nadat de voorzitter de…

Lees meer

Beleidsplan 2019 – 2023

Beleidsplan Chr. Oranjevereniging Bunschoten Spakenburg voor de periode 2019 – 2023 Tijdens de ledenvergadering van 11 februari 2019 is het beleidsplan van de Chr. Oranjevereniging Bunschoten Spakenburg voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld.   Beleidsuitgangspunten De basis voor het beleidsplan vormt de passage zoals die in de statuten is weergegeven, namelijk dat de vereniging zich als doel stelt het bevorderen van festiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten en dergelijke welke verband houden met het Nederlandse Koninklijk Huis. Om dit doel te bereiken organiseert de Oranjevereniging…

Lees meer

Collecteweek

De Collecteweek van de COV wordt dit jaar gehouden in de week van 17 t/m 22 februari. Om al onze activiteiten binnen de gemeente te blijven doen is de collecte hard nodig. Wij zoeken nog collectanten voor bepaalde wijken. Geef u snel op!

Lees meer

De nieuwe ledenpassen

EHI Stolle en de Bunte Vastgoed sponsoren ledenpassen COV In de week voor de ledenvergadering van de COV Bunschoten Spakenburg zijn de ledenpassen weer verspreidt. De bedrijven EHI Stolle en de Bunte Vastgoed hebben daarbij hun naam voor 3 jaar aan de passen verbonden. Nadat Bekaserv was afgevallen als sponsor, was de Bunte Vastgoed al snel bereid om de open gevallen plaats in te nemen. In het kantoor van EHI Stolle kwam een foto tevoorschijn van de start van de…

Lees meer
Back To Top